Yerel Gazete Siteleri

Yerel Gazeteler

Gazeteler sadece ulusal ya da global olarak değerlendirilmemektedir. Aynı zamanda da herhangi bir şehrin içinde yaşanan gelişmeleri baz alan gazeteler de mevcuttur. Daha düşük bütçeli ve daha kısıtlı imkanlara sahip olan bu gazeteler de bölge halklarının dikkatini çekmektedir. Yerel gazeteler aynı zamanda da bulunduğu şehrin düzeyini gösteren etmenler arasında da sayılmaktadır. Kentin entelektüel oranını, halkın yaşadığı yerleşim yerine olan ilgisini gösteren ana kriterlerden bir tanesidir. Ulusal haber kanalları ya da gazeteler genelde aynı bilgilere yer verse de yerel gazetelerdeki haberleri başka bir kaynaktan bulabilmek pek de olası değildir. Yakın çevrede ortaya çıkmış olan tüm gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmakta da önemli bir kavramdır.

Yerel Gazetelerin İşlevi

Yerel gazeteler küçük bir bölgede yaşanan olayları baz alan yazılı basın organları olarak adlandırılabilir. Bu gazetelerin faaliyetleri ve işlevleri sadece o bölgede yaşayan insanları kapsamakla kalmayacaktır. Aynı zamanda da o yerleşim alanından göç eden ve farklı memleketlerde ikamet eden kişilerin de ilgi alanında bulunacaktır. Yerel gazeteler içinde var olan bilgiler onların da takibine girecektir. Bu yerel medya faaliyetleri birleştirildiğinde ülkenin en küçük kazası hakkında bile bilgi sahibi olunmasında etkisini gösteriyor. Yerel medyayı ana akım medyalar da takip ederek, bu konuda daha rahat bilgi sahibi olmayı da sağlıyor. Ancak yerel medya faaliyetleri oldukça masraflı olmasından ötürü ortadan kalkma tehlikesini de içerisinde barındırıyor.

Yerel Gazeteler Neden Tercih Edilmiyor?

Her gün yerel gazeteler basılmak durumunda kaldığından oldukça masraflı bir durum ortaya çıkıyor. Bölge halkı internetten bilgiyi temin ettiğinden ötürü kişilerin bu yazılı basın organlarına önem vermedikleri de görülebiliyor. Sadece sponsorlarla ve reklamlarla ayakta kalmaya çalışarak yerel gazeteciliği sürdüren bu mecraların korunması gerektiği de vurgulanıyor. Yerel gazeteler için bu durum çoğu zaman böyle olsa da bulunduğu bölgeyi temsil eden yerel medya kaynakları da bulunuyor. Yerel gazeteler bir şehrin geçmişte taşıdığı izler olarak tabir edilebilir. O bölgenin tarihini ve geçmişte yaşanan olayları arşivleyen ana kaynaklardan bir tanesidir.

Yerel Gazete Siteleri - Tüm Yerel Gazete Sitelerini Oku