Gazete Oku > Resmi Gazete

Resmi Gazete

Türkiye’nin politik makamlarını yakından ilgilendiren bir halde bulunan Resmi Gazete, 7 Ekim 1920 tarihinden beridir faaliyet göstermektedir.

Resmi gazete, diğerlerinden ayrı tutularak tek bir amaç doğrultusunda öne çıkmaktadır. Resmi Gazete’nin amacı da hükümet tarafından alınan kararları kamuoyuyla paylaşılmasını desteklemektedir. Kararname, yasa ve yönetmelik gibi durumlar bu mecradan halka duyurulmaktadır.


İlk adı Ceride-i Resmiye olan Resmi Gazete, 10 Eylül 1923 tarihinden itibaren Resmi Ceride adıyla değiştirilmiştir. Bu dönemlerde de gazetenin basımında bazı problemler yaşanmıştır. Bakanlar Kurulu tarafından Mayıs 1925 tarihinde 1970 sayılı kararname ile beraber sürekli olarak yayın hayatında faal olarak kendini göstermiştir. 17 Aralık 1927 de ise 763. Sayısından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi olarak yayın hayatına başlamıştır. Halen daha bu isimle yayın yapmaya devam etmektedir.


Resmi Gazete, günlük olarak çıkmakta ve içerisinde iki farklı bölüm yer almaktadır. Mevzuat bölümü içerisinde kanunların ve nizamnamelerin ilanı ve meriyet tarihi hakkında gerekli bilgilere rastlamak mümkündür. Bu kısım Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmaktadır. Meclis tarafından alınan tüm kararlar mevzuat kısmında yer alacak ve bu şekilde de kamuoyuna duyurulması gibi bir durum ortaya çıkacaktır. Genel itibarıyla halkın ya da medya organlarının bilgi alması bu şekilde ele alınan bir konu olarak kendini göstermektedir. Her zaman Resmi Gazete odaklı takip işlemlerinin temel amacı da budur.


Resmi Gazete içerisindeki ilan kısmı da yayınlanması zaruri olan yargı ya da ihale gibi durumları barındırmaktadır. Resmi Gazete içerisindeki bu ilanlar genel olarak kayıt altına alınması ve ilgili kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla da bu şekilde bir yol izlenmektedir. Resmi Gazete’nin basılmasına dair işlemler de gerekli emirler verildikten sonra gerçekleşmektedir. Bu süreç saat 23:00 itibarıyla başlamaktadır. Resmi Gazete; yılda toplam olarak 354 gün boyunca basılarak kamuya uygun hale getirilmektedir. Sene boyunca da yaklaşık olarak 410 sayının yayınlandığı ifade edilmektedir. Mükerrer sayılar da dahil edildiğinde bu şekilde bir sonuç ortaya çıkmakta ve kişi ya da kurumların bilgilendirilmesi temel alınmaktadır.


Resmi Gazete, diğer basın organlarından ayrı tutulmaktadır. Diğerleri herhangi bir medya şirketine bağlı olsa da Resmi Gazete tamamen devlet kontrolünde halka sunulan bir konumdadır. Bu yüzden bu gazetenin içeriğinde herhangi bir haber ya da gündeme dair konular yer almamaktadır. Sadece devlet mevzuatı, kanunları, genelgeleri ve gerekli değişiklikler hakkında bilgiler verilmektedir. Aynı zamanda da herhangi bir karar da bu şekilde devreye sokulmakta ve gerekli işleyişi sürdürmektedir. Genel olarak Resmi Gazete içerisinde bu şekilde bir işleyiş ortaya çıktığından ötürü diğer gazetelerden ayrı tutulmaktadır. Tamamen devlet kontrolünde olduğundan ve herhangi bir maddi kaygı güdülmediğinden ötürü sadece ilgilenen kişilerin yararlanabileceği türde yer almasıyla bilinmelidir. 

Tüm Gazeteler


Gazete Haberleri

Reyting Sonuçları
13 Mart 2022 Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi - 13 Mart 2022 Pazar Evde Bakım Aylığı Parası Yattı Mı?
12 Mart 2022 Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi - 12 Mart 2022 Cumartesi Evde Bakım Aylığı Parası Yattı Mı?
11 Mart 2022 Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi - 11 Mart 2022 Cuma Evde Bakım Aylığı Parası Yattı Mı?
10 Mart 2022 Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi - 10 Mart 2022 Perşembe Evde Bakım Aylığı Parası Yattı Mı?
9 Mart 2022 Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi - 9 Mart 2022 Çarşamba Evde Bakım Aylığı Parası Yattı Mı?
8 Mart 2022 Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi - 8 Mart 2022 Salı Evde Bakım Aylığı Parası Yattı Mı?
7 Mart 2022 Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi - 7 Mart 2022 Pazartesi Evde Bakım Aylığı Parası Yattı Mı?
6 Mart 2022 Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi - 6 Mart 2022 Pazar Evde Bakım Aylığı Parası Yattı Mı?
5 Mart 2022 Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi - 5 Mart 2022 Cumartesi Evde Bakım Aylığı Parası Yattı Mı?